OŠ ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA, OE LJUDSKA UNIVERZA

Pričetki organiziranega izobraževanja odraslih v občini Ilirska Bistrica segajo v leto 1960. Takrat je bil 23. aprila ustanovljen zavod Ljudska univerza Ilirska Bistrica. Naloge zavoda so  bile, da v sodelovanju z družbenopolitičnimi organizacijami, šolskimi institucijami ter gospodarskimi organizacijami nudi pomoč za politično in strokovno izobraževanje, organizira redne večerne politične šole, tečaje, izpopolnjevanje šolske in strokovne izobrazbe, mladinske vzgoje …

Kot Delavska univerza Tone Tomšič Ilirska Bistrica (preimenovanje je bilo izvedeno leta 1965) je zavod v sodelovanju z drugimi izobraževalnimi zavodi, poleg že navedenih vsebin, pričel z izvedbo srednješolskih in višješolskih programov (srednja ekonomska šola, poslovodsko- trgovska šola, višja šola za organizacijo dela in višja upravna šola). V 80-ih se kažejo tendence po ustanovitvi samostojne srednje šole v občini Ilirska Bistrica. Kot zametek tega se v okviru Delavske univerze odpre oddelek dvoletne poklicne kemijske šole. Žal se šola ni obdržala.

V letu 1983 steče zaradi bistveno zmanjšane dejavnosti zavoda postopek redne likvidacije. Do ponovnega zagona na področju izobraževanja odraslih pride leta 1985, ko se pri OŠ Dragotina Ketteja ustanovi Enota za izobraževanje odraslih,  ki sledi sodobnim trendom izobraževanja odraslih. V tem času pričnejo s prvimi računalniškimi tečaji, preko programov usposabljanja za življenjsko uspešnost, kar omogoči težje zaposljivim in ljudem z nižjo izobrazbo obiskovanje programov osnovnega opismenjevanja. Z odprtjem OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, 1996, se izobraževanje odraslih preseli v nove prostore kot Organizacijska enota Ljudska univerza.

Danes OE Ljudska univerza izvaja programe, ki so v nacionalnem interesu in so sestavni del Nacionalnega programa izobraževanja odraslih v RS in pri tem sledi potrebam  kraja.

(Skupno 279 obiskov, današnjih obiskov 1)