Kakovost ustvarjamo vsi! Pomagajte nam še naprej zagotavljati kakovostne storitve. Rešite anketo za udeležence: https://1ka.arnes.si/a/1696ac68.

Anketa za učitelje: https://1ka.arnes.si/a/b91eb8f6

Udeležencem izobraževalnih programov, predavateljem, zaposlenim, in partnerjem se trudimo zagotavljati dobre programe, pogoje za delo, osebnostno in strokovno rast.

Kakovost je ena pomembnejših vrednost organizacije. V letu 2021 se je, v sklopu projekta Svetovalci za kakovost v izobraževanju odraslih, vodja OE LU Ilirska Bistrica, Romana Morano, usposobila za svetovalko za kakovost v izobraževanju odraslih. Usposabljanje je organiziral in izvajal Andragoški center Slovenije.

Svetovalci za kakovost so usposobljeni za:

  • svetovalno delo pri opredeljevanju kakovosti – oblikovanje vizije, poslanstva, skupnih vrednot in dolgoročnih ciljev razvoja kakovosti izobraževanja odraslih,
  • svetovalno pomoč in dajanje povratnih informacij pri načrtovanju in izpeljevanju presojanja kakovosti izobraževanja odraslih z uporabo metod in tehnik samoevalvacije po modelu POKI ter pri načrtovanju vpeljevanja izboljšav kakovosti izobraževanja odraslih in za svetovanje pri njihovem vpeljevanju v prakso.

(Skupno 73 obiskov, današnjih obiskov 1)