Ime projekta: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022, Primorsko-notranjska regija.

Obdobje trajanja projekta: od 14. 9. 2018 do 31. 12. 2022.

Financiranje: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Ciljna skupina: odrasli prebivalci Primorsko-notranjske regije, s posebnim poudarkom na manj izobraženih in starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, študenta ali dijaka.

Izvajalec in kraj izvajanja: OE Ljudska univerza Ilirska Bistrica.

Povzetek projekta:

Temeljni cilj projekta je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Vključeni udeleženci bodo pridobili temeljne in poklicne kompetence, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Omogočena je tudi strokovna svetovalna podpora pred, v samem procesu izobraževanja in po zaključku izobraževanja.

Glavne projektne aktivnosti:

– razvijati splošno računalniško in digitalno pismenost za prijaznejše življenje in boljše komuniciranje v družbi s poudarkom na pridobitvi osnovnih znanj za uporabo računalniške in digitalne tehnologije;

– povečati splošno računalniško pismenost in omogočiti kar najboljšo uporabo osebnega računalnika ter spoznati prednosti njegove uporabe – ta znanja omogočajo aktivno vlogo v informacijski družbi;
– izboljšati govorno in pisno zmožnost v slovenskem in tujem jeziku ter izpopolniti bralno ter slušno razumevanje ter

– med udeleženci razvijati zavedanje o medkulturnosti in pomembnosti vseživljenjskega učenja.

 

V letu 2019 bomo izvajali:

1.Javno veljavni 60-urni program Računalniška pismenost za odrasle (RPO);

 

2. Programe neformalnega izobraževanja za odrasle (NIPO):

a) Sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh A1, A2, B1, B2  (trajanje 40 ur),

b) Pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti (trajanje 40 ur):

– finančna pismenost,

– retorika in komunikacija,

-zeliščarski tečaj,

– samoiniciativnost in podjetnost,

– učenje učenja,

– kulturna zavest in izražanje,

– trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo,

– zdrav življenjski slog ipd.;

 

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega  sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

(Skupno 133 obiskov, današnjih obiskov 1)