Za PRIJAVO na brezplačni tečaj slovenščine potrebujete:

  1. Potrdilo o izpolnjevanju pogojev (dobite ga na Upravni enoti, Gregorčičeva cesta 2, Ilirska Bistrica).
  2. Prijavnico na brezplačen tečaj ZIP (dobite na Ljudski univerzi Ilirska Bistrica, Rozmanova ulica 25 b, Ilirska Bistrica)
  3. Test znanja slovenščine (dobite na Ljudski univerzi Ilirska Bistrica, Rozmanova ulica 25 b, Ilirska Bistrica).

Vse zgoraj našteto (potrdilo, prijavnica in test znanja) pošljite PO POŠTI na naslov: VERIS d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana.

Poslati morate originalno Potrdilo o izpolnjevanju pogojev, fotokopije ne sprejemajo.

URNIK LJUDSKE UNIVERZE ILIRSKA BISTRICA: delavnik od 7.00 do 15.00, četrtek od 7.00 do 15.00, dalje po dogovoru

VKLJUČITEV V SKUPINO

Vaš tečaj slovenščine se bo začel v roku 2 mesecev od prejema vaših dokumentov (originalno Potrdilo o izpolnjevanju pogojev + prijavnica + test).

ZAČETEK TEČAJA

O točnem datumu začetka in lokaciji vas bomo PISNO obvestili po e-pošti in sms sporočilu.

Če se tečaja ne boste udeležili, se boste vrnili v čakalno vrsto, na konec seznama. Ponovno vas bomo povabili na tečaj, ko boste na vrsti.

Na tečaju boste dobili učbenik in vse potrebno gradivo. Učbenik je brezplačen. S seboj prinesite samo pisalo in zvezek.

COURSE REGISTRATION

For the free slovenian language course you need:

1. Certificate of compliance with the conditions for participation in a single programme (Slovenian: Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu) (obtain at the administrative unit, Gregorčičeva cesta 2, Ilirska Bistrica)

2. Application form (obtain at Ljudska univerza Ilirska Bistrica, Rozmanova ulica 25 b, Ilirska Bistrica)

3. Test of knowledge of Slovenian language (obtain at Ljudska univerza Ilirska Bistrica, Rozmanova ulica 25 b, Ilirska Bistrica).

Send everything listed above (certificate, application form and test of knowledgeof Slovenian language) BY MAIL to the address: VERIS d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana.

You must send the original Certificate of compliance with the conditions for participation in a single programme, photocopies are not accepted.

JOINING THE GROUP

Your Slovenian language course will start within 2 months of receiving your documents (original Certificate of eligibility + application form + test).

START OF THE COURSE

We will notify you in WRITING of the exact start date and location via e-mail and text message. If you do not attend the course, you will be returned to the queue, at the bottom of the list. We will invite you back to the course when it’s your turn. You will receive a textbook and all the necessary materials during the course. The textbook is free. Bring only a pen and notebook with you.

OFFICE HOURS for Ljudska univerza Ilirska Bistrica: workday: 7.00 – 15.00, thursday: 7.00 – 18.00

(Skupno 36 obiskov, današnjih obiskov 1)