Naročnik: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

Izvajanje programa učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v obliki enotnega programa Začetna integracija priseljencev (ZIP) sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) in Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.

CENA: Program je brezplačen za udeležence s Potrdilom o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu.

LOKACIJE: Ilirska Bistrica, Sežana, Koper, Izola, Piran

Konzorcij: Ljudska univerza Ilirska Bistrica, Ljudska univerza Sežana, Ljudska univerza Koper, Veris

Predstavitev javnoveljavnega programa Začetna integracija priseljencev

60-urni začetni modul je sestavljen iz sedmih vsebinskih področij:

0. Uvod v izobraževanje

I. Osebna identiteta

1. sklop: Predstavljanje in pozdravljanje

2. sklop: Stik z novo deželo, Slovenija in njeni prebivalci

II. Stanovanje in bivanje, družina in dom

1. sklop: Družina

2. sklop: Stanovanje in bivanje

III. Trg dela in delovno mesto

1. sklop: Iskanje dela

2. sklop: Na delu

3. sklop: Ob delu (Zlasti v povezavi s pravicami)

IV. Zdravje in socialna varnost

1. sklop: Zdravje

2. sklop: Socialna varnost

V. Izobraževanje

1. sklop: Predhodna izobrazba

2. sklop: Vseživljenjsko učenje

3. sklop: Šolanje otrok

VI. Javno življenje v Sloveniji

VII. Slovenska zgodovina, kultura, ustavna ureditev

Znanje za osnovno sporazumevanje v jeziku okolja in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi nove države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji.

Znanje in védenje, predvidoma doseženo v začetnem modulu, je na ravni, ki je opisana v dokumentu Preživetvena raven v slovenščini (Pirih Svetina et al., 2004).

120-urni nadaljevalni modul je sestavljen iz desetih vsebinskih področij:

0. Uvod v izobraževanje

1. sklop: Predstavitev programa in poteka izobraževanja

2. sklop: Izkušnje udeležencev z učenjem in z učenjem slovenščine

I. Osebna identiteta

1. sklop: Predstavljanje, spoznavanje

2. sklop: Življenje v novi deželi

3. sklop: Moje življenje, delo in interesi

II. Družina in dom

1. sklop: Družina v novem okolju

2. sklop: Stanovanje in bivanje

3. sklop: Najem bivališča

III. Delo in poklic, trg dela

1. sklop: Iskanje zaposlitve

2. sklop: Na delu in ob delu

3. sklop: Poklici v družbi

IV. Zdravje in socialna varnost

1. sklop: Zdravje in higiena

2. sklop: Zdravje otrok

3. sklop: Socialna varnost

4. sklop: Človekove pravice

V. Izobraževanje

1. sklop: Predhodna izobrazba in njeno priznavanje

2. sklop: Vseživljenjsko učenje

3. sklop: Šolanje otrok

VI. Javno življenje

1. sklop: Javne ustanove

2. sklop: Storitve

3. sklop: Družabno življenje

VII. Ekonomika

1. sklop: Naročanje hrane in pijače

2. sklop: Nakupovanje

VIII. Okolje in prostor

1. sklop: Naravno okolje, rastline in živali

2. sklop: Čas in vreme

3. sklop: Orientacija v prostoru, promet

IX. Slovenska družba in ustavna ureditev

1. sklop: Mediji

(Skupno 32 obiskov, današnjih obiskov 1)