PONUDBA BREZPLAČNIH TEČAJEV V LETU 2019

 

RAČUNALNIŠKA PISMENOST ODRASLIH 

V 60-urnem javno veljavnem programu se boste seznanili z osnovami računalništva. Naučili se boste uporabljati operacijski sistem Windows, izdelati dokument in urediti besedilo, spoznali delo s spletnim brskalnikom, si ustvarili elektronski naslov in se naučili uporabljati elektronsko pošto.

Po končanem izobraževanju udeleženci pridobijo javno veljavno potrdilo o opravljenem tečaju.

Tečaj iz Računalniške pismenosti za odrasle prične: torek, 9. 4. 2019, ob 15:30, OŠ Antona Žnideršiča, računalniška učilnica.

Urnik za termine po začetnem datumu: [TORKI, od 16:00 do 19:00] in [ČETRTKI, od 16:00 do 19:00].

 

SPORAZUMEVANJE V TUJIH JEZIKIH

Jezikovni tečaji so 40-urni in prilagojeni potrebam skupine. Naučili se boste osnov izbranega jezika ali nadgradili obstoječe znanje. Pri izbiri tečaja vam lahko svetujemo z brezplačnim postopkom vrednotenja znanja izbranega jezika.

Nadaljevalni tečaj iz Sporazumevanja v angleškem jeziku prične: torek, 5. 2. 2019, od 18.00 do 19:30, OŠ Antona Žnideršiča, učilnica angleščine na razredni stopnji. 

Urnik: [TORKI, od 18:00 do 19:30] in [ČETRTKI, od 17:00 do 19:15].

Začetni tečaj iz Sporazumevanja v italijanskem jeziku prične: torek, 19. 3. 2019, od 17.15 do 19:30, OŠ Antona Žnideršiča, učilnica biologije. 

Urnik: [TORKI in ČETRTKI, od 17:15 do 19:30].

 

RAČUNALNIŠKO DIGITALNO OPISMENJEVANJE 

50-urni program je namenjen izboljšanju računalniške in digitalne pismenosti s spoznavanjem uporabe interneta, elektronske pošte, e-uprave, e-zemljiške knjige, e-zdravja in mobilnega telefona. Seznanili se boste z uporabo digitalnih potrdil in z osnovo digitalne fotografije.

Tečaj iz Računalniškega digitalnega opismenjevanja prične: ponedeljek, 25. 2. 2019, od 17.00 do 20:00, OŠ Antona Žnideršiča, računalniška učilnica.

Urnik: [PONEDELJKI, SREDE IN PETKI, od 17:00 do 20:00].

 

PRIDOBIVANJE IN ZVIŠEVANJE RAVNI PISMENOSTI, TEMELJNIH ZMOŽNOSTI IN IZBOLJŠANJE SPLOŠNE IZOBRAŽENOSTI:

40-urni programi:

  • finančna pismenost (sposobnost načrtovanja osebnega družinskega proračuna, preudarno  najemanje posojil), samoiniciativnost in podjetnost (smotrno upravljanje z osebnim/družinskim proračunom) in matematična pismenost (osnovne računske operacije, računanje z odstotki in obrestnimi merami),
  • retorika in komunikacija (etika kakovostne komunikacije,  neverbalna komunikacija, govor in artikulacija, premagovanje treme, strahu in negotovosti, reševanje sporov, dialog in mediacija),
  • samoiniciativnost in podjetnost (spoznavanje statusnih oblik samostojnega podjetnika, družbe z  omejeno odgovornostjo in delniške družbe, prednosti in slabosti ter razlike med njimi, pri priglasitvi dejavnosti spoznati, kaj storiti pri vpisu katere koli statusne oblike, seznanitev z vpisom davčnih podatkov in oddajo akontacije dohodnine, vpisom za socialno zavarovanje in odprtjem transakcijskega računa, dovoljenja za opravljanje dejavnosti),
  • in druge vsebine glede na interes.

 

Brezplačna izobraževanja so namenjena vsem  zaposlenim, samozaposlenim in posameznikom s statusom kmeta, brezposelnim. Prednost pri vpisu imajo posamezniki z največ srednješolsko izobrazbo in manj  usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

 

 

Pred vključitvijo vas vabimo na brezplačni svetovalni pogovor, kjer vam bomo pomagali izbrati najprimernejši program za vaše potrebe ali ovrednotili vaše predznanje na želenem področju.

 

Dodatne informacije in prijave sprejemamo na telefonski številki: 05 71 45 022 ali elektronskem naslovu: stikssvetom-oskpaz@guest.arnes.si.

 

 

 

(Skupno 281 obiskov, današnjih obiskov 1)