Program učenja slovenskega jezika po javno veljavnem programu Začetna integracija priseljencev (ZIP), ki vsebinsko združuje učenje slovenskega jezika in program seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditev RS, se izvaja v obsegu 60, 120 ali 180 ur. V proces učenja slovenskega jezika so integrirane tudi vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo.

Brezplačno udeležbo v programu si zagotovite s Potrdilom o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu, ki ga izda Upravna enota.

Informacije o prijavi, vsebini in zaključku programa najdete TUKAJ.

ENGLISH: The Slovene language learning program according to the publicly valid Initial integration of immigrants (ZIP) program, wich combines the learning of the Slovene language and the programe of familiarization with Slovene history, culture and the constitutional system of Republic of Slovenia, is implemented in the range of 60, 120 or 180 hours. In the process of learning the Slovene language, contents from life and work are integrated, which strengthen the integration of immigrants into Slovene society.

Free participation in the programe can be obtained with the Certificate of compliance with the conditions for participation in a single program issued by the administrative unit.

You can find information about the application, content and completion of the program HERE.

(Skupno 109 obiskov, današnjih obiskov 1)