DELOVANJE OŠ ANTONA ŽNIDERŠIČA OE LJUDSKA UNIVERZA V ČASU EPIDEMIJE COVID 19

 

Z 18. 5. 2020 javni zavod postopoma odpira vrata tako zaposlenim, zunanjim sodelavcem in udeležencem izobraževanja odraslih.

Ponovno odpiranje javnega zavoda v še vedno trajajočih posebnih razmerah narekuje vsem

deležnikom kar nekaj nujnih sprememb. Zavedamo se, da so ozaveščenost odraslih, njihova temeljna znanja in vedenja o ukrepih za preprečevanje širitve Covid 19 na zelo visoki ravni. Kljub temu pozivamo vse deležnike v izobraževanju odraslih, da se seznanijo s Priporočili za ponovno vzpostavitev izobraževalnega procesa in drugih dejavnosti v zavodu OŠ Antona Žnideršiča OE Ljudska univerza in da jih v celoti spoštujejo.

Način dela zaposlenih in zunanjih sodelavcev in ravnanja udeležencev bodo potekali v drugačnih pogojih, kot smo jih bili vajeni pred nastopom epidemije.

 

Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID 19 so dosegljiva na spletni strani: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

 

Najpomembnejši splošni higienski ukrepi za nadzor okužbe s SARS-CoV-2 so:

·         da bolni ostanete doma (tudi ob prvih znakih bolezni);

·         da se v skupnih prostorih (avla, hodniki, stopnišče, WC) ne zadržujete;

·         da ob vstopu in v času zadrževanja v skupnih prostorih obvezno nosite

             masko, ki si jo sami priskrbite;

Navodila za pravilno namestitev in odstranitev maske so dosegljiva na povezavi:

           https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf;

·         da spoštujete pravila higiene rok (umivanje in razkuževanje);

Infografika z nasveti o umivanju rok je dosegljiva na povezavi:

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

·         da se izogibate dotikanju obraza z nečistimi rokami;

·         da spoštujete higieno kihanja in kašljanja;

·         da vzdržujete primerno medosebno razdaljo (najmanj 1,5 m) ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, saj razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se pojavijo znaki in simptomi bolezni.

 

IZJAVA UDELEŽENCA

Udeleženci (oz. njihovi zakoniti zastopniki/skrbniki) na prvem srečanju obvezno oddajo učitelju ali strokovnemu delavcu izpolnjeno in podpisano izjavo.

Izjava se nahaja na spletni strani zavoda. Izjemoma lahko polnoletne osebe izjavo izpolnijo in podpišejo tudi na samem prvem srečanju.

Udeleženci s podpisano izjavo jamčijo, da v prostore zavoda vsakič vstopajo popolnoma zdravi oziroma se obvežejo, da bodo v primeru okužbe s SARS-CoV-2 vodstvo zavoda nemudoma obvestili.

 

 

 

VPIS, INFORMACIJE, SVETOVANJE

Dostop do referata/vpisne službe in drugih zaposlenih (prostori Ljudske univerze Ilirska Bistrica) je za stranke in tudi za obstoječe udeležence možen izključno po predhodnem dogovoru.

na info@lu-ilirska-bistrica.si oz. tel. 05 714 50 22.

Zaradi izvrševanja priporočil za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 strank, ki ne bodo predhodno najavljene, na žalost, ne bomo smeli sprejeti.

 

 

VSTOP V ZGRADBO

Vstop v prostore/zgradbo je dovoljen zdravi osebi, ki nosi masko in je udeleženec izobraževanja odraslih (ima pouk ali aktivnost) oz. ima dogovorjen termin za svetovalno obravnavo, vpis, informiranje, idr. ter si je ob vhodu razkužila roke.

 

PRIPOROČILA UDELEŽENCEM

 • Obvezno spoštovanje urnikov in prostorske razporeditve (številka učilnice).
 • Točnost prihajanja k pouku, na vpis, svetovalno obravnavo, …
 • Obvezno posamično vstopanje v zgradbo največ 5 – 10 min pred predvideno aktivnostjo in ob tem ohranjanje 1,5 do 2 metrske medosebne razdalje.
 • Prepovedano zadrževanje v notranjosti zgradbe (avla, hodniki, stopnišče) pred in po aktivnosti.
 • Obvezno izogibanje zastojem pred, na poti v in iz sanitarij (WC).
 • Upoštevanje dodatnih navodil zaposlenih in zunanjih sodelavcev.
 • Razpolaganje z dodatnimi oblačili zaradi prezračevanja prostorov.
 • Seznanitev z zdravstvenimi omejitvami v času sproščanja ukrepov.

Navodila za preprečevanje okužbe s COVID-19 se nahajajo tudi ob vhodu, v učilnicah in na drugih vidnih mestih po zavodu.

 

UČILNICE

 • Pred začetkom pouka, med in po pouku učitelj temeljito prezračuje učilnice.
 • Vrata učilnice zapira in odpira prednostno učitelj (sicer kljuko obrišemo z alkoholnim robčkom ali s papirnato krpo za enkratno uporabo in razkužilom (70 % etanol).
 • Vsaki učni skupini je dodeljena matična učilnica, kjer se izvaja pouk po urniku.
 • Udeleženci ohranjajo dodeljen sedežni red in razporeditev miz v učilnici.
 • Učitelj pred začetkom in pred zaključkom pouka, ko udeleženci pospravijo svoje potrebščine in gradiva, poškropi mize z razkužilom.
 • Med krajšimi odmori naj udeleženci in učitelj ne zapuščajo učilnic oz. naj ravnajo v skladu s splošnimi higienskimi priporočili v dogovoru z učiteljem.
 • Udeleženci si šolskih potrebščin, pripomočkov in gradiv med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.
 • V vsaki učilnici se nahaja:
 • razkužilo za roke;
 • po možnosti plakat s splošnimi higienskimi ukrepi in ostale infografike.

 

 

SANITARIJE / WC

 • Okna in glavna vrata sanitarij bodo odprta.
 • Pred sanitarijami in v predprostoru sanitarij bodo talne označbe za zagotavljanje primerne medosebne razdalje.
 • Vrata v sanitarije naj se po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo papirnate brisačke.
 • V sanitarijah bo vedno na voljo milo in papirnate brisačke.
 • V sanitarijah so nameščene infografike z nasveti za umivanju rok.

 

 

OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 – OŠ ANTONA ŽNIDERŠIČA OE LJUDSKA UNIVERZA

Če se zaposlenemu, zunanjemu sodelavcu ali udeležencu/stranki pojavijo znaki akutne okužbe dihal in vročina, se osebo napoti domov oz. pošlje v sobo za izolacijo. Za pot domov se odsvetuje uporaba javnega prevoza.

Če je pri osebi kasneje potrjena okužba s COVID-19, je oseba dolžna o tem obvestiti OŠ Antona Žnideršiča OE Ljudska univerza na info@lu-ilirska-bistrica.si oz. tel. 05 714 50 22

Zavod o tem obvesti NIJZ, ki vodi epidemiološko preiskavo, s katero se išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelo osebo.

Pričetek kužnosti je dva dni pred pojavom bolezni. Ministrstvo za zdravje lahko izda odločbo o karanteni.

Hvala, da upoštevate vsa priporočila in s tem skrbite za svoje dobro počutje in zdravje vseh.

 

 

Ilirska Bistrica, 13. 5. 2020                                                                 Kolektiv OŠ Antona Žnideršiča

OE Ljudska univerza

(Skupno 76 obiskov, današnjih obiskov 1)