V tretjem tednu februarja sva zaposleni na LU Ilirska Bistrica odpotovali v, prav nič značilno grško topli, Solun. Tam sva se udeležili 6-dnevnega izobraževanja in usposabljanja na temo vodenja kariere v okviru Erasmus+ projekta Uspešno skozi življenje. Najprej sva s profesorico, na Univerzi Makedonija, Ioanno Papavasiliou-Alexiou spoznavali razsežnost načrtovanja in vodenja kariere, kaj pomeni kariera v sodobnem pomenu ter kako se poklici in delovna mesta, ki jih skozi življenje opravljamo, spreminjajo. Poprečno oseba spremeni 3 poklice v zaposlitveni dobi. Ta številka z leti narašča, posebno pri Američanih. Menjavo poklicev nam omogoča vedno večja multidisciplinarnost naših delovnih mest. Torej, za kvalitetno opravljanje svojega dela moramo poznati in znati uporabljati več kompetenc (npr. tuje jezike, digitalno tehnologijo, timsko delo, komunikacijo, reševanje sporov itn.). Pomembno pa je, da ostajamo v stiku z novostmi in se o njih izobražujemo. Pa še majhna skrivnost? Za dober »elevator pitch« imejte pripravljeno zgodbo s katero se boste bolje vtisnili v spomin delodajalcu (npr. v srednji šoli sem oblikoval šolska glasila, takrat sem se naučil/pridobil…)

Kasneje sva spoznali grški izobraževalni sistem, organizacijo šol in delo svetovalca v šolskem sistemu. Tu sva spoznali kako skrbijo za razvoj svojega kadra. V šolah imajo za mlade ali nove učitelje uveden mentorski program v sklopu katerega se učijo o šoli, metodah učenja, pristopih k učenju in podobno. Ravnatelji spodbujajo tudi akcijsko raziskovanje posameznih področij vodenja šole in metod učenja, kar še dodatno spodbuja strokovni razvoj učitelja in kakovost dela šole.

Prijetno naju je presenetil proces svetovanja učencem in dijakom o nadaljnjem šolanju. Na nacionalni ravni (EOPPEP) so pripravili veliko bazo video posnetkov s predstavitvijo poklicev (od frizerk in zidarjev do raznih zdravnikov, policistov, inženirjev itd.). Poklice (delo – dobre in slabe strani, tveganja, možnost zaposlitve…) predstavljajo zaposleni v tem poklicu. Posnetki so prosto dostopni vsem.

Seveda pa nisva celih dni preživeli le v predavalnicah. V poznih popoldanskih urah sva si ogledali mesto Solun ter njegove številne znamenitosti – cerkve zgrajene v času bizantinskega cesarstva, arheološki muzej, Ano Poli (staro mesto), mogočni kip Aleksandra Velikega, Aristotlov trg in še in še. Med sprehodom po mestu pa sva okušali odlično lokalno kulinariko saj se tudi med tednom se dogajanje v mestu zavleče pozno v noč.

Sedaj, po tečaju in usposabljanju, pa se naše delo na projektu nadaljuje. Novo pridobljena znanja in veščine bomo uporabili za vzpostavitev internega modela za skupinsko in individualno vodenje načrtovanja kariere za svetovance v organizaciji. Vzpostavljeni model bomo uporabljali pri vsakodnevnih svetovanjih na področju načrtovanja kariere. Na spletu najdemo vrsto prosto dostopnih spletnih strani in priročnikov, ki so jih izdali Zavod RS za zaposlovanje (Kariera se ustvari, ne zgodi, 2012), Andragoški center Slovenije (Svetovalni pripomočki za načrtovanje in razvoj kariere, 2019), zaposlitveni portali (npr. Moje delo) ipd., ki nudijo posamezniku navodila kako načrtovati ali pripomočke s katerimi lahko odrasel načrtuje kariero. Gradiva so strokovna, daljša in v elektronski obliki, ter kot taka bolj namenjena svetovalcem kot svetovancem. Odrasli, ki teh strani ne poznajo jih le s težavo najdejo in zaradi navedenih vzrokov redko poslužujejo. Največje težave pri tem imajo tisti s težjo dostopnostjo do interneta, nepoznavanjem uporabe računalnika, neznanjem slovenskega jezika (migranti, priseljenci)… Ponudbi pripomočkov in splošnih priročnikov za načrtovanje kariere primanjkuje organiziranost v eno, preprosto razumljivo in interaktivno, celoto v kateri se odrasli naučijo sami načrtovati svojo kariero in spoznavajo faze načrtovanja kariere (DOTS model). Takšno gradivo (model) bomo pripravili na OE Ljudska univerza do konca projekta Uspešno skozi življenje. Naša želja in cilj sta, da bi gradivo lahko uporabljali naši svetovanci tudi samostojno, ne le z našo pomočjo. Vemo namreč, da se posamezniki, ki učinkovito upravljajo svoje kariere, znajo bolje odzivati na spremembe na trgu dela, neprestano razvijajo svoje spretnosti in prispevajo k družbi in gospodarstvu ter so v življenju srečnejši.

(Skupno 19 obiskov, današnjih obiskov 1)