V okolju, v katerem živimo, imamo dobre pogoje za kmetovanje, ki pa je pomembno, da ga usmerjamo v sonaravno, torej takšno, ki se poslužuje prilagojene kmetijske rabe ter poudarja vzajemno povezanost med okoljem in kmetijsko dejavnostjo.

Z namenom, da bi v lokalnem okolju, med kmetovalci spodbudili sonaravno živinorejo, smo projektni partnerji začeli z izvedbo dvoletnega projekta »Izobraževanje o sonaravni živinoreji in okolju«, financiranega s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, namen katerega je povečati kompetence in znanja na kmetijah, obenem pa tudi  okrepiti zavedanje  javnosti o vrednosti hrane in pomenu takšnega kmetovanja za ohranjanje okolja. V okviru projekta bo izvedenih več sklopov strokovnih izobraževanj s specifičnimi vsebinami, demonstracijske aktivnosti, dnevi odprtih vrat na kmetijah, predstavitveni dnevi za osnovnošolce ter ranljive skupine. Potrošnikom  in širši  javnosti bo v okviru projekta predstavljen pomen ohranjanja sonaravnega kmetijstva kot vira zdrave, lokalno pridelane hrane, ki ima obenem izjemno prijazen in spoštljiv odnos do okolja in naravnega bogastva.

Vodilni partner projekta je Ljudska univerza Postojna, sodelujoči partnerji pa še Kmetijsko gozdarski zavoda Nova Gorica, Ljudska univerza Ilirska Bistrica ter pet partnerskih kmetij z območja Postojne in Pivke (kmetija Sedmak Andrej, kmetija Sojer Danilo, kmetija Tomšič Sandi, kmetija Benec Uroš, kmetija Kovač Timotej).

 
Prva delavnica v okviru projekta in 24-urnega izobraževanja o sonaravni živinoreji z ogledi dobrih praks za partnerske in ostale kmetije, na temo »Pasme prašičev, optimizacija reje in zdravstveno varstvo«, je v prostorih Ljudske univerze Postojna potekala ta teden, 4. marca. Vsebine prve delavnice so se nanašale na primerne površine in objekte za ekstenzivno rejo (Peter Pribožič, KGZ Ptuj), afriško prašičjo kugo – omejitve pri pašni reji (Aleš Valenčič, KGZ Nova Gorica) in pasme, primerne za pašno rejo (mag. Ida Štoka, KGZ Nova Gorica).
Vse spodaj odpovedane delavnice bomo nadomestili z novimi termini.
PREDVIDENI TERMINI NASLEDNJIH DELAVNIC
26. 3. 2020 ob 16.00, LU Postojna, učilnica 10 - ODPOVEDANO2. delavnica »Pasme prašičev, optimizacija reje in zdravstveno varstvo -2. del
14. 5. 2020 ob 16.00, kmetija - ODPOVEDANO Ogled primera dobre prakse – ogled sušilne naprave
2. 4. 2020 ob 16.00, kmetija - ODPOVEDANOOgled primera dobre prakse – ekstenzivna reja prašičev
7. 5. 2020 ob 16.00, LU Postojna, učilnica 104. delavnica »Tehnologije konzerviranja krme«
23. 4. 2020 ob 16.00, LU Postojna, učilnica 103. delavnica »Priprava živali na zakol, transport živali in postopki ob zakolu«
(Skupno 131 obiskov, današnjih obiskov 1)