Predstavitev dejavnosti (izobraževanje, svetovanje v izobraževanju) Ljudske univerze Ilirska Bistrica, aktivnosti za otroke in starše. Na Paradi bodo sodelovale tudi druge organizacije s svojimi stojnicami, predstavitvami, govori…